Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Angeli laetantur de mirando
 
8,90 €
 
Formát:
Noty
 
 
Dostupnosť:
na sklade / dostupné okamžite
 
 
EAN kód:
80-88884-74-8
 
 
Autori:
Iacobus Gallus
 
 
Vydavateľ:
Hudobné centrum
 
 
Popis
Tvorba Iacoba Gallusa (1550–1591), významného skladateľa druhej polovice 16. storočia, sa vo svojej dobe tešila veľkej obľube v celom stredoeurópskom regióne. Svedčí o tom rozšírenosť jeho tlačí, ako aj množstvo rukopisných odpisov jeho skladieb v dobových prameňoch. Výnimkou nie je ani územie dnešného Slovenska, kde na základe množstva zachovaných skladieb môžeme hovoriť o tom, že jeho dielo bolo v 16. a 17. storočí živou súčasťou repertoára na našom území. Moteto Angeli laetantur de mirando sa zachovalo iba v rukopisnej podobe a predkladaný titul ponúka, okrem úvodnej štúdie venovanej doriešeniu otázky autorstva, rekonštrukciu tohto moteta z domácich rukopisných predlôh zo 17. storočia a transkripciu do modernej notácie. Vydanie editorsky pripravila Elena Kmeťová.
 
 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo
Newsletter
 
.