Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Reklamačný poriadok
 

Záručná doba a reklamácia

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode HUMMEL MUSIC je 24 mesiacov. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu predajna@divyd.sk alebo telefonicky na tel. 0907 548779. Reklamovaný tovar zašlite prosím na adresu DIVYD, s.r.o., Klobučnícka 2, 811 02 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom. Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našej predajni v Bratislave. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na neodkladnom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.

Pri bazárovom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením..

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače
  2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie viacerých titulov). Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo
Newsletter
 
.