Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Reklamačný poriadok
 

Záručná doba a reklamácia

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode HUMMEL MUSIC je 24 mesiacov. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu predajna@divyd.sk alebo telefonicky na tel. 02 / 5443 3888 , 0905/474516. Reklamovaný tovar zašlite prosím na adresu DIVYD, s.r.o., Klobučnícka 2, 811 02 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom. Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našej predajni v Bratislave. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na neodkladnom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.

Pri bazárovom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením..

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače
  2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie viacerých titulov). Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo