Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Dušan Holík: Keď z Očovej pôjdem
 
13,90 €
 
Formát:
CD
 
 
Dostupnosť:
dodacia doba 7-28 dní
 
 
Katalógové číslo:
2944-001-2
 
 
Autori:
ľudová hudba
 
 
Interpreti:
Dušan Holík
 
 
 
Zoznam skladieb
Hej, na kraji Očovej 2:33
Spoza vrch Poľany / Už je Mitra / Tečie vodička spod javorička 3:54
Mati, moja mati / Nelejte, nelejte 2:26
Hej, na vrch na Poľanu 3:54
Fašiangové melódie 1:39
Rozprávka o fujare 7:07
Pusť ma bača / Povedz že mi 3:38
V Hrochotskej doline 3:34
Očovské vírilo 1:29
Trojčenie do vysoka 0:40
Keď som išiel z Piešťa / Keď som ja bol v Hatvane 1:46
Hej, dobre bolo bývať 2:49
Hovorí sa... 1:20
Hej, býval som valáškom 3:55
Čo to diovča hovorí / Ach Anička, čo ti to 2:46
Ej, gazda som ja, gazda / Ešte som nekradou 2:27
Tá Francia 2:38
V záhradôčke stála 2:42
Hájičok, hájičok 2:16
Hej, keď z Očovej pôjdem 2:46
Zabili Janíka 7:24
Popis
Dušan Holík - spev, fujara, píšťalka, koncovka / Mária Holíková - spev / Jakub Očenáš - fujara, píšťalka. // Dušan Holík pochádzal spod Poľany, z oblasti, ktorá je kolískou fujary. Narodil sa v Očovej. Hrať na fujare ho naučili otec a starý otec. Bol priamym pokračovateľom rodinnej tradície nielen ako interpret, ale aj ako výrobca fujár a píšťal. Prvýkrát verejne účinkoval ako 10-ročný na Folklórnych slávnostiach v Detve s ľudovou hudbou Ďatelinka. Rodičia Ondrej a Mária ho podporili v jeho talente, ktorý bol od detstva zjavný a Dušan mohol študovať na konzervatóriu v Žiline hru na lesnom rohu. Ovládal aj hru na klavíri, akordeóne a ďalších hudobných nástrojoch. Od svojich chlapčenských rokov účinkoval vo viacerých folklórnych súboroch. Nahral tri vlastné CD a spoluúčinkoval na mnohých hudobných projektoch. Jeho cieľom bolo povzniesť fujaru na hudobný nástroj rovnocenný s ostatnými klasickými hudobnými nástrojmi, šíriť dobré meno fujary doma a vo svete. Túžil po obrode sólového uplatnenia pastierskej píšťalky v ľudových hudbách. Často ju nazýval staršou sestrou fujary. Podľa jeho hypotézy fujara vznikla vývojom zo 6-dierkovej pastierskej píšťalky podpolianskeho typu hraním len na jej troch spodných dierkach, tzv. trojčením. Dušan majstrovsky ovládal aj náročnú a bohatú cifrovaciu variačnú techniku virilo, ktorú zvládne len málo píšťalkárov. Hrá sa v dvoch spodných oktávach a variácie stále preskakujú z jednej oktávy do druhej. Nahrávky Dušana Holíka s ľudovou hudbou vznikli v roku 2000. Popri zostavách z predošlých nahrávok sú na výberovom CD Keď z Očovej pôjdem aj noví účinkujúci. Rozprávku o fujare a báseň Hovorí sa... Dušana Holíka recituje Michal Gaj, v pozadí recitácie rozprávky hrá Dušanov žiak, v súčasnosti konzervatorista Jakub Očenáš. Titulnú pieseň Keď z Očovej pôjdem spieva Dušanova mama Mária Holíková. Text 3. - 5. slohy napísal Dušan na jar 2016.
 
 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo
Newsletter
 
.