Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Andrej Tarkovskij (kniha)
 
5,00 €
 
Formát:
Kniha
 
 
Dostupnosť:
7-14 dní
 
 
EAN kód:
9788085178784
 
 
Autori:
Juraj Oniščenko, Michal Michalovič, Petr Král, Sean Martin, Valerij Kupka
 
 
Vydavateľ:
Slovenský filmový ústav
 
 
Zoznam skladieb
Texty zahrnuté do tejto publikácie pristupujú k Tarkovského dielu z rôznych perspektív. Sean Martin prechádza základnými biografickými súvislosťami Tarkovského života, zasadzuje jeho dielo do kontextu vtedajšej sovietskej kinematografie a následne sa venuje autorovým pracovným metódam, pričom pomenúva konkrétne opakujúce sa témy, motívy a tiež naratívne a štylistické postupy uplatňované v jednotlivých filmoch. Petr Král ponúka v texte Tarkovský čili Hořící dům vyhranenú filozoficko-poetickú interpretáciu režisérových filmov. Napokon Juraj Oniščenko sa vo svojej štúdii venuje uchopeniu fenoménu času a tiež tematizuje dualitu skutočnosti a sna v Tarkovského filmovej tvorbe. Súčasťou publikácie je aj biografické heslo o Andrejovi Tarkovskom a anotácie Tarkovského študentských filmov a tiež siedmich dlhometrážnych hraných filmov pre kiná.
Popis
Popis nie je k dispozícii.
 
 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo
Newsletter
 
.