Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Milan Pala - MILANOLO
 
11,00 €
 
Formát:
CD
 
 
Dostupnosť:
na sklade / dostupné okamžite
 
 
Katalógové číslo:
PA0151-2
 
 
EAN kód:
8586002481518
 
 
Autori:
Adrián Demoč, Anton Aslamas, Christophe Sirodeau, Dominik Kopcsay, Ivan Josip Skender, Jevgenij Iršai, Lena Sierova, Marián Lejava, Martin Lang, Pascal Manolios, Tonu Korvits, Wolfgang M. Bauer
 
 
Interpreti:
Milan Paľa
 
 
Vydavateľ:
PAVLÍK RECORDS
 
 
Zoznam skladieb
Pascal Manolios - Higia (2014)

Ivan Josip Skender - Poem (2015)

Christophe Sirodeau - LAUDI, Fantasy op.32 (2007/2015)

I.

II.

III.

IV.

V.

Tõnu Kõrvits - Sun spells (2015)

Evgeny Irshai - Five O’strings (2015)

Lena Sierova - The Squirrel (2016)

Wolfgang M. Bauer - Intermezzo (2016)

Martin Lang - Komár (2016)

Anton Aslamas - Milanola (2016)

Dominik Kopcsay - Universum in Milanolo (2016)

Adrián Demoč - Žiadba (2014/2015)

I.

II.

Marián Lejava - EMMERT (2016)

Lena Sierova, *1983 – The Squirrel

Skladbu The Squirrel (Veverička) som skomponovala v lete 2016. Inšpiráciou pre mňa boli prechádzky v sosnových lesoch západnej Ukrajiny, kde žije veľa pekných veveričiek. Idea skladby bola pokúsiť sa zobraziť hravý charakter ryšavej veveričky prostriedkami hudby. Rozšírený rozsah päťstrunových huslí bol pre riešenie tejto úlohy takmer ideálny.

Martin Lang, *1995 - Komár

Každý si tým prešiel... Idete si večer ľahnúť po ťažkom dni a krátko na to, ako upadnete do hlbokého spánku, sa do ticha vplíži otravný zvuk. To práve prichádza na scénu komár, ktorý čakal celý deň len na tento moment. Spočiatku tomu neprikladáte veľkú dôležitosť, občas chmatnete rukou do tmy so snahou zastrašiť ho, no komár je neodbytný a začína hrať zákernú hru, kde nie je v stávke len vaša krv, ale aj vaše sny, o ktoré sa predsa nenecháte obrať. Nevinne vyzerajúca situácia sa tak postupne začína meniť na divoký boj!

Wolfgang M. Bauer, *1986 – Intermezzo

Kombinácia hutného spodného registra nástroja a virtuozity huslí otvára skutočne nové možnosti, ktoré skladba využíva hneď od začiatku: najprv je to rad tónov prechádzajúci celým registrom nástroja, neskôr je hlboký spodný register využitý pre polyfonické imitácie, kontrapunkt, či mohutné akordy. Nakoniec je to pestrá inštrumentácia malého komorného ansámblu nahradená jediným nástrojom.

Evgeny Irshai, *1951 - Five O’strings

Skladbu Five O’strings som skomponoval pre vynikajúceho slovenského huslistu Milana Palu. V názve trochu ironicky parodizujem známy anglický výraz Five O’clock, čo znamená čaj o piatej. Samozrejme to vôbec neznamená, že skladbu je nutné vždy hrať alebo počúvať o piatej, ale v podstate sa to nevylučuje...

Marián Lejava, *1976 - Emmert (2016)

Skladba Emmert pre milanolo sólo vznikla pre fenomenálneho huslistu, violistu a milano-listu Milana Palu - pre jeho jedinečný nástroj milanolo. Je dielom typu In memoriam a bola písaná na pamiatku veľkého českého skladateľa a mystika Františka Gregora Emmerta. Jej jednoduchý materiál dekóduje jednotlivé písmená jeho mena a premieňa ich na jediné tóny skladby. Krátky citát z majstrovho veľkolepého diela Ecce homo – symfónie pre sólové husle symbolicky odkazuje na jeho „dvorného“ interpreta – samotného Milana a jeho jedinečné umenie.

Dominik Kopcsay, *1994 - Universum in Milanolo

Pri tvorení vesmíru v milanole som sa zameriaval na využitie širokého registra a palety zvukových možností nástroja, ako aj neobmedzených interpretačných hraníc vynikajú-ceho Milana Palu a v troch minútach sa pokúsil vytvoriť nový, do seba uzavretý svet plný dramatických zmien aj kontemplatívnych zastavení. Poslucháč, priťahovaný gravitáciou rôznych objektov, cestujúci rôznymi rýchlosťami v tomto časopriestore, je tak konfrontovaný s relativistickým účinkom inak plynúceho času. Bolo mi cťou pracovať na tomto unikátnom projekte.

Anton Aslamas, *1988 – Milanola

V březnu roku 2016 mne oslovil houslový virtuoz Milan Pala s žádostí o vytvoření kompozice pro pětistrunné housle Milanolo k příležitosti natočení CD, které bylo jako první plně věnováno tomuto unikátnímu nástroji. V dané tvůrčí výzvě mne obzvlášť silně přitahovala nevšední specifika Milanola, která odkrývá nové horizonty technických možností hry na smyčcové nástroje, ale i potřeba organicky propojit uvedení virtuózních prvků s umělecky hodnotným kompozičním řešením. Vcelku tradiční schematická konstrukce díla se staví nejen na ohlédnutí za kompozičními mistry především 18. století i jejich způsobu využití smyčcových nástrojů, ale i potřebou oslovit co nejširší okruh posluchačů. Záměrná přímočarost rytmického pohybu podporuje spjatost formálního celku a vytváří protiváhu vůči přepokládané agogice spojené s provedením souzvuků ze tří a vícera tónů. Skutečnosti, že svému vzniku daná kompozice vděčí Milanolu i to, že se na její podobě tyto pětistrunné housle výrazně podepsaly, našly svůj odraz v názvu díla.

Christophe Sirodeau, *1970 – LAUDI, Fantasy op.32 (2007)

Ako naznačuje samotný latinský názov, táto kompozícia je oslavou priateľstva. Táto verzia bola napísaná, s obdivom, pre Milana Palu; originálnu verziu som skomponoval pri príležitosti významného výročia môjho poľského priateľa a violistu, Jaceka Sypniewski. Časť materiálu, ktorý som použil, odkazuje na skorší (ešte nedokončený) koncert pre violu “Crepusculaire”, inšpirovaný nežnou poéziou portugalského básnika Camilla Pessanha. Kompozícia sa skladá z 5 častí, pričom začína a končí pomalou, rozjímavou časťou, zatiaľ čo stred je tanečný. Poetickým kľúčom k celému dielu je silná expresivita, ako aj veľké kontrasty nálad v jednotlivých častiach.

Tõnu Kõrvits, *1969 - Sun Spells (2015)

Skladba je založená na starých estónskych pastierskych piesňach, ktoré slúžili na odohnanie dažďa a privolanie slnka. Vo svojej hudbe som sa pokúsil ponechať pôvodnú túžbu a lásku a najmä úctu k prírode.

Adrián Demoč, *1985 - Žiadba

Žiadba je zastaralé slovo pomenúvajúce túžbu (žiadosť). Páči sa mi na ňom prípona “dba” (ako huDBA). Žiadba za zjednodušením, za tým podstatným, za novým vetrom v podobe dvoch krátkych častí. Žiada sa mi tepu (1. časť), aj nerozkvitnutej melódie z prirodzených flažoletov (2. časť).

Ivan Josip Skender, *1981 – Poem

Poem je skladba venovaná Milanovi Palovi. Forma tejto kompozície vychádza zo spôsobu, akým večer pred spánkom čítam básne svojej dcérke – snažiac sa ich urobiť čo najzábavnejšími pre nás oboch. Dej sa zakaždým transformuje, takže bežná báseň dostáva prvky akcie, hororu, smútku, komédie, či irónie… Koniec však zakaždým musí byť kľudný… alebo aj nie…
Popis
Pětistrunné housle „Milanolo“ vznikly v houslařském ateliéru Bursík v Brně za jedinečné spolupráce tří mistrů houslařů dvou generací – Jana Husa Bursíka a jeho synů Jana a Bronislava. Spojení tří individualit vedlo ke zrodu nástroje, který spojuje krásy tónu houslí a violy. Inspirací pro tento nástroj jim byl model Guarneri del Gesú, jenž přepracovali pro zvukové nároky pětistrunných houslí. Pro tento nástroj byl vybrán prvotřídní materiál ze zlatého fondu houslařského rodu, který byl základem pro dosažení vysokých zvukových kvalit „Milanola“. Smrková vrchní deska s pravidelnými lety pochází z Německého Schwarzwaldu a její stáří se odhaduje na přibližných 60 let. Spodní desku z jednoho kusu zdobí rozmanité a hluboké žíhání. Jedná se o bosenský javor, jehož stáří je 50 let. Díky promyšlené a pozměněné konstrukci bylo na nástroji dosaženo výborné hratelnosti. Rozšířením lubů, tedy vnitřního prostoru nástroje, a inovativním vyladěním vrchní a spodní desky nástroj vyniká zmnožením alikvotních tónů. Voluta a celkový tvar krku, byl navržen s ohledem na nutnost přidání páté struny C, přičemž si zachovává ideální váhu, která se snoubí s estetikou celého tvaru. Vlivem toho, že struna C byla umístěna na poslední kolík v kastlíku, bylo dosaženo ideálního pnutí této nejhlubší struny a tím i vylepšení jejího zvukového charakteru. Nástroj si zachovává jasné, barevné a svítivé vrchní struny, přičemž spodní struny zní violovým témbrem. Lahodný a velmi pružný olejový lak, namíchaný dle starých italských receptur, snoubí esenciální oleje s měkkými elastickými pryskyřicemi. Tato kombinace zachovává v laku vysokou pružnost, která netlumí vibrace a podporuje celkovou rezonanci. Lak dodává nástroji okouzlující vzhled s vysokou transparentností k samotnému podkladu vybraného dřeva. Hra světel a barev, jež vyzařuje, umocňuje celkový hluboký dojem z tohoto unikátního nástroje. Myšlenka na vytvoření pětistrunných houslí vzešla z výjimečné spolupráce houslařského ateliéru Bursík s virtuosem Milanem Palou, tedy spojením tří mistrů houslařů a hudebníka mistrovsky ovládajícího jak hru na housle, tak na violu. Milan Pala byl svou unikátní interpretací a brilantním rozsahem hry na housle i violu inspirací pro vytvoření ojedinělého nástroje, který nese jeho jméno – „Milanolo“. Vysoká obtížnost zvládnutí hry na tento nástroj, jak fyzická tak i mentální, se v rukou Milanových mění v čisté umění a požitek přesahující současnou podobu vážné hudby. Tento nástroj umožňuje sólistovi dosud nepředstavitelným způsobem rozšířit repertoár skladeb a hrát současně skladby určené pro housle, violu a dokonce i violoncello. Nevídané možnosti pětistrunné housle přinášejí též hudebním skladatelům a samozřejmě i posluchačům, kteří si mohou v jednom okamžiku vychutnávat propojení zvukových kvalit houslí i violy a zažít tak jedinečný, dosud neslýchaný, zážitek.
 
 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo